Navigace

Obsah

 

logo

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ ve Vlčí

 

Chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti ? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.

 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.

Neváhejte a přijďte mezi nás !

 

 

Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budeme sledovat přednášku přenosem z pc na plátno. Kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost exkurze. Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu proběhne slavnostní ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Kdo se může přihlásit ke studiu?

  • Senior (statut důchodce)
  • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
  • Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu apod. )

 

Studijní poplatek  jeden semestr 300 Kč hradí v plné výši Obecní úřad Vlčí.

 

Kontakt a bližší informace (a přihlášky):

 

Lenka Marková, místní akční skupina OS Aktivios (MAS)

Tel: 607 17 80 84

www.mas-aktivios.cz/VU3V

Portál Virtuální Univerzity třetího věku

http://www.e-senior.cz/