Obsah

 Projekt „Rekonstrukce budovy obecního úřadu – IV. etapa“
Obec Vlčí požádala do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 o finanční podporu na projekt „Rekonstrukce budovy obecního úřadu – IV. etapa“. Předmětem projektu byla výměna oken a vchodových dveří v celé budově OÚ, zhotovení a zateplení stropu v masérně a oprava fasády včetně chodníčku. Ve výši celkových nákladů 620 000 Kč, požadovaná dotace činila 300 000 Kč. Dotace byla udělena 30. 9. 2014 ve výši 132 000 Kč. Po projednání bylo rozhodnuto vyměnit okna, vchodové dveře a zhotovit strop v masérně včetně zateplení.
 

výdaj
střecha 197 561 Kč
vrata 77 835 Kč
oprava fasády 20 400 Kč
betonová podlaha 77 464 Kč
celkem 373 260 Kč

 

financování
dotace 200 000 Kč
rozpočet obce 173 260 Kč
celkem 373 260 Kč

 

 

před