Navigace

Obsah

Blízké okolí

Zámek Lužany - renesanční zámek byl postaven na místě původní tvrze.V letech 1886 - 1887 dal zámek přestavět do dnešní podoby majitel, význačný architekt Jisef Hlávka. Malou zahradu před zámkem Hlávka rozšířil do podoby krajinářského parku propojeného můstky přes ramena řeky a přecházejícího do přirozených lužních porostů. V současné době je zámek majetkem "Nadání Josefa, marie a Zdeňky Hlávkových". Návštěva jen po dohodě se správcem zámku.

Zámek Ptenín -barokní trojkřídlý zámek byl přestavěn rodem Morzinů, kolem roku 1738 z původní středověké tvrze ze 16.století. Za zhlédnutí však stojí nejen stavba, ale také rozsáhlý park s rybníčky a značenou naučnou stezkou Hanuše.Zámek není běžně přístupný.

Zámek Příchovice - na místě bývalé tvrze rodu Příchovických z Příchovic nechal postavit barokní zámek v letech 1718-1719 Jindřich Antonín Henigar ze Seeberka, tehdejší majitel příchovického panství, podle plánů J.Augustona. Zámek je v soukromém vlastnictví.

Zámek Dolní Lukavice - barokní zámek byl postaven v roce 1708 na místě původní tvrze dle návrhu j.Augustona.Jde o trojkřdlou stavbu, ve střední části dvoupatrovou. V zámecké kapli se nachází rozsáhlá freska F.J.luxe. kolem zámku se rozprostírá park z 18. století s plastickou výzdobou. Zámek byl vrácen původním majitelům a v současné době probíhají opravy.

Hrad Skála - výrazné zříceniny hradu na skalním buližníkovém bradle 490 m nm. v Černém lese asi 0,5 km jižně od Radkovic. František Palacký se domníval, že hrad Skála bylo sídlo knížete Soběslava. Doložen roku 1318, roku 1658 zbořen. Horní hrad byl vlastní pevností, dolní pak hospodářskou částí. Při obléhání hradu v roce 1399 byla použita poprvé v českých zemích bombarda. Hradní zříceniny, charakteristické důkladností zdiva a velkou pevností malty představují díky své historii jednu z nejpozoruhodnějších památek hradního stavitelství v Čechách.

Hrad Roupov - je uváděn k roku 1250 jako sídlo Držky z Roupova. V době svého rozkvětu byl jedním z největších českých hradů. hrad chátrá již od roku 1707, kdy ho koupil říšský generál Hrabě jan Jiří von der Hauben a vzápětí ho připojil k červenopoříčskému panství. Z původní stavby se zachovalo obvodové zdivo dvoupatrového paláce. Z pozdě gotické přestavby z konce 15.století zejména pak opevnění východního předhradí se dvěma bašnami, torzo vstupního křídla s branou, válcová obranná věž s originální hradní černou kuchyní.hrad je v soukromém vlastnictví.

 

Kostely :

Sv.Ambrože na Vícově

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Sv. Matěje v Horšicích

Sv. Jiří v Bukové

Sv.Prokopa v Nezdicích

 

Přírodní památky :

Přírodní rezervace Zlín - asi 1,5 km jihozápadně od obce Snopoušovy. Rezervace od roku 1965. Jedná se o teplomilný smíšený les.

Přírodní památka Lužany - asi 1 km od lužanského mostu proti proudu řeky.přírodní památka od roku 1951.

Hloupensko - asi 2 km od obce Vlčí.Na skalách bylo hradiště a pod ním mohylové pohřebiště ze střední a mladší doby bronzové.

 

Naučné stezky :

Hraběte Hanuše - asi 2,4 km dlouhá, celkem má 9 zastavení. Začíná před zámkem v Pteníně a pokračuje přes řeku Merklínku do nedalekého lesa.

Čertovo Břemeno - asi 15 km dlouhá, s výchozím bodem v Letinech, která pokračuje přes rozhlednu Kožich.