Navigace

Obsah

Informace o elektronické podatelně obce Vlčí:

Pro Obec Vlčí vykonává elektronickou podatelnu město Přeštice.

Elektronická adresa podatelny:
https://www.evirtuos.cz/ipodatelna/profil/prestice


Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Přeštice. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
 

Městský úřad Přeštice
podatelna
Husova 465
334 01 Přeštice
 

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Přeštice.
 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu Přeštice, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
 

Příklad datové zprávy (e-mailu):
Aplikace: iPodatelna
Datum: dd.mm.rrrr v hh:mm:ss
Podání: ID podání
Vaše podání bylo přijato.
 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (např. virus), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
servis@prestice-mesto.cz, případně na poštovní adresu Městského úřadu Přeštice.
 


Seznam právních předpisů , podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání je možno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, je možno je učinit i bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.