Obsah

Projekt „Oprava MK ve Vlčí – I.etapa“
Obec Vlčí požádala do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 o finanční podporu na projekt „Oprava MK ve Vlčí – I.etapa“. Předmětem projektu byla oprava MK větev č.3 a 4 (u statku k Moltýři). Opravu provedla firma EUROVIA Silba a.s.

výdaj
MK 558 884 Kč
odvodňovací kanál 41 841 Kč
celkem 600 725 Kč

předpo

financování
dotace 391 000 Kč
rozpočet obce 209 725 Kč
celkem 600 725 Kč