Obsah

  • Projekt „Oprava hasičské zbrojnic ve Vlčí –II. etapa

Obec Vlčí požádala do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 o finanční podporu na projekt „Oprava hasičské zbrojnic ve Vlčí –II. etapa“. Předmětem projektu byla oprava dřevníku, omítky v hasičárně, oprava vchodu (firma Miroslav Šobr) a zastřešeni do sklepa (firma Pavel Harasimovič). Dotace byla udělena ve výši 308 000 Kč.

výdaj

vchod do sklepa

200 000 Kč

dřevník

59 500 Kč

zastřešení

50 500 Kč

dveře

5 500 Kč

barva podlaha dřevník

1 397 Kč

projekt

5 500 Kč

omítky hasičárna

82 400 Kč

celkem

404 797 Kč

 

 

 

 

financování

dotace

239 000 Kč

rozpočet obce

165 797 Kč

celkem

404 797 Kč

 

 

 

 

 

předpo

  • Projekt „Restaurování křížku a odborné ošetření lip“

Obec Vlčí požádala do Programu životního prostředí Plzeňského kraje 2017 o finanční podporu na projekt „Odborné ošetření lip u křížku“. Ošetření lip formou zdravotního, redukčního a bezpečnostního řezu včetně instalace bezpečnostní vazby provedla firma Prostrom Bohemia s.r.o.

V rámci projektu došlo k restaurování pilířkového pamětního kříže. Objekt byl demontován, podloží objektu bylo upraveno, kořenový podrost blízkých stromů byl vyřezán. Na původním místě objektu byl vybudován základový fundament ,došlo k očištění povrchů kamenných a osazení kříže.Práce provedla firma Milana Směšného.

výdaj
ošetření lip 31 430 Kč
oprava křížku 71 865 Kč
celkem 103 295 Kč

financování
dotace PK ošetření lip 24 250 Kč
dotace prostřednictvím MR Přešticko oprava křížku 37 364 Kč
rozpočet obce 41 681 Kč
celkem 103 295 Kč

předpo