Obsah

  • Projekt „Oprava budovy OÚ“

Obec Vlčí požádala do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 o finanční podporu na projekt „Rekonstrukce budovy obecního úřadu – V.etapa“. Předmětem projektu byla nová fasáda ( firma Miroslav Šobr) a zámková dlažba (firma Jan Blahout). Ve výši celkových nákladů 60 000 Kč, požadovaná dotace činila 360 000 Kč. Dotace byla udělena 5. 4. 2015 ve výši 308 000 Kč.

výdaj

fasáda

415 000 Kč

zámková dlažba

99 600 Kč

celkem

514 600 Kč

 

 

 

financování

dotace

308 000 Kč

rozpočet obce

206 600 Kč

celkem

514 600 Kč


 

budova OÚ před opravou

před

po

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

budova OÚ po opravě