Obsah

  • Projekt „Oprava hasičské zbrojnice ve Vlčí – I.etapa“

Obec Vlčí požádala do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 o finanční podporu na projekt „Oprava hasičské zbrojnice ve Vlčí – I.etapa“. Předmětem projektu byla výměna střešní krytiny, osazení okapů a svodů, rozvod ele. energie, výměna vrat, vybudování patra, vystavění komínu, vybudování montážního kanálu, vybetonování podlahy a položení zámkové dlažby před vraty. Ve výši celkových nákladů 428 500 Kč, požadovaná dotace činila 299 000 Kč. Dotace byla udělena 5. 6. 2013 ve výši 200 000 Kč. Po projednání bylo rozhodnuto opravit střechu, vyměnit vrata a vyspravit a natřít fasádu hasičské zbrojnice.  Koncem roku 2014 byla zhotovena betonová podlaha.

               financování

dotace

200 000 Kč

rozpočet obce

173 260 Kč

celkem

373 260 Kč

 

 

 

 

 

 

 

výdaj

střecha

197 561 Kč

vrata

77 835 Kč

oprava fasády

20 400 Kč

betonová podlaha

77 464 Kč

celkem

373 260 Kč

stodola před opravou

před

 

 

 

 

 

                                                           stodola po opravě

po