Obsah

  • Projekt „Oprava hasičské zbrojnice ve Vlčí – I.etapa“

Obec Vlčí požádala do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 o finanční podporu na projekt „Oprava hasičské zbrojnice ve Vlčí – I.etapa“. Předmětem projektu byla výměna střešní krytiny, osazení okapů a svodů, rozvod ele. energie,výměna vrat, vybudování patra, vystavění komínu, vybudování montážního kanálu, vybetonování podlahy a položení zámkové dlažby před vraty. Ve výši celkových nákladů 428 500 Kč, požadovaná dotace činila 299 000 Kč. Dotace byla udělena 5. 6. 2013 ve výši 200 000 Kč. Po projednání bylo rozhodnuto opravit střechu, vyměnit vrata a vyspravit a natřít fasádu hasičské zbrojnice. Projekt pokračuje i v roce 2014..